Deratizace

Co je deratizace?

Deratizace je proces likvidace hlodavců, např. myší, potkanů, krys, hrabošů aj. Jejím cílem je jejich vyhubení, které nejčastěji probíhá v obytných prostorech (byty, domy, sklady), ale i veřejných prostranstvích, kde dané místo kvůli škůdcům trpí. Jelikož hlodavci přenášejí spoustu nakažlivých nemocí (mor, tyfus, Weilova žloutenka aj.), deratizace probíhá převážně za účelem ochrany lidského zdraví. Druhým a neméně důležitým důvodem deratizace bývá zabránění škod na majetku.

  • Deratizaci je třeba provádět pravidelně
  • V potravinářském či hygienickém provozu je nutná deratizace min. 3× ročně
  • Každý zásah se bude řídit technickou normou ČSN EN 16636
  • Průběh a použití konkrétních přípravků se stanoví až po prohlídce místa zásahu
  • Práce proběhne diskrétně (na vaši žádost přijedeme neoznačenými vozy)
  • Po zásahu vždy proběhne kontrola jeho účinnost

Jak probíhá deratizace

Nejprve provede průzkum zamořeného místa. Zároveň vás požádáme o přístup do celého objektu, abychom našli všechny škůdce, jejich přístupové cesty i úkryty. Určíme druh škůdce a stanovíme nutná opatření. Domluvíme se na typu a průběhu deratizace i její následnou kontrolu. Práci ukončíme vyhodnocením účinnosti zásahu.

Máte problém se škůdci?

Nenechte si komplikovat život nebo práci hlodavci, hmyzem či jinými škůdci. Zavolejte nám a my se postaráme se o jejich účinné vyhubení v co nejkratší době.

Kontaktujte nás