Dezinfekce

Co je dezinfekce?

Dezinfekce je profesionální proces likvidace mikroorganismů (bakterií a virů) pomocí chemických, fyzikálních a fyzikálně-chemických metod. Mezi mikroorganismy patří plísně, kvasinky a řasy. Dezinfekce se provádí především na místech, kde je nutné dodržovat přísnou hygienu a čistotu, např. v nemocnicích, potravinářských výrobnách, zemědělských chovech, ubytovnách aj. Cílem je ochránit lidské zdraví a zamezit šíření nejrůznějších infekcí.

Dezinfekce v bytech probíhá za účelem likvidace plísní, které uvolňují škodlivé bakterie, způsobující kašel, rýmu a alergické reakce.

  • Dezinfekce je opatření ke zneškodňování mikroorganismů a přerušení cesty nákazy od zdroje k jedincům, které je v některých případech nutné opakovat
  • Příliš dezinfekce také škodí lidskému zdraví (snižuje imunitu)
  • Přípravek se aplikuje pouze na neživé předměty

Důležité: Likvidace plísní nebude nikdy 100% účinná, pokud se nevyřeší jejich vznik, např. vlhkost. V lepším případě postačí často větrat, v horším případě bude nutný stavební zásah do konstrukce nebo výměna oken.

Covid-19

Jsme tu pro vás i v době koronavirové krize. Postaráme se o kompletní dezinfekci prostor zasažených či ohrožených koronavirem SARS-CoV-2, a to spolehlivými přípravky s virucidními účinky.

Máte problém se škůdci?

Nenechte si komplikovat život nebo práci hlodavci, hmyzem či jinými škůdci. Zavolejte nám a my se postaráme se o jejich účinné vyhubení v co nejkratší době.

Kontaktujte nás